Engagemang

För att utveckla och växa företag krävs långsiktighet och nära samarbete mellan ledning, styrelse och ägare. Vi är en partner till entreprenörsledda företag och arbetar aktivt för att förverkliga affärsplaner.

Rapid Images

Rapid Images är den ledande leverantören av digital produktkommunikation för detaljhandel och e-handelsföretag i Norden. Rapid Images genererar affärer för sina uppdragsgivare genom att erbjuda digitala lösningar såsom 3D-bilder, film, konfiguratorer och lösningar för att framgångsrikt kommunicera med sina kunder genom multipla kanaler.

 


Verksamhet: Digital bild- och filmproduktion
Status: Nuvarande innehav
Ägarandel: 53%
Hemsida: www.rapidimages.se

PDS Vision

PDS Vision är en leverantör av produkter och tjänster inom affärsområdet PLM, Product Lifecycle Management. På den nordeuropeiska marknaden är PDSVision en ledande komplett PLM leverantör. PDSVision erbjuder programvara, support, tjänster och utbildning för produktutveckling.


Verksamhet: Leverantör av produkter och tjänster inom PLM, Product Lifecycle Management
Status: Nuvarande innehav
Ägarandel: 40%
Hemsida: www.pdsvision.se

Elektron

Elektron Music Machines är idag en världskänd tillverkare av elektroniska musikinstrument med kontor i Göteborg, Los Angeles och Tokyo. Kunderna är professionella producenter och artister i alla musikgenrer, och exportandelen uppgår till hela 90% av försäljningen. Elektron har nyligen lanserat en ny mjukvara, Overbridge, som låter användaren integrera analoga musikinstrument som plugins för digitala produceringsverktyg.


Verksamhet: Tillverkare av elektroniska musikinstrument
Status: Nuvarande innehav
Ägarandel: 28%
Hemsida: www.elektron.se

Mydentist

MyDentist grundades 2015 och har som ambition att revitalisera kundupplevelsen i tandvårdsbranschen. Detta gör Mydentist bla genom professionella behandlingar, hög service, drop-in tider och öppettider på kvällar och helger.

MyDentist öppnade sin första klinik i Västerås under hösten 2016 och fortsätter sin planerade expansion med en ny etablering i centrala Göteborg. Målet är att bli en av de ledande privatägda tandvårdskedjorna i Norden.


Verksamhet: Tandvård
Status: Nuvarande innehav
Ägarandel: 31% (med option att öka ägandet till 34%)
Hemsida: www.mydentist.se

Tele Radio

Tele Radio är ledande inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av radiostyrning för industriellt bruk. Företaget grundades i Lysekil 1955 och har sedan dess utvecklats till en internationell koncern med huvudkontor i Göteborg och tio dotterbolag i Europa, Asien och USA. Försäljning sker genom dotterbolag och i samarbetet med auktoriserade återförsäljare och partners över hela världen.

Med Arctos Equity Partners som ägare har Tele Radio tillförts resurser och kunnande för att fortsatt bredda sitt utbud och driva tillväxt på nya och befintliga marknader. Tele Radio avyttrades år 2018.


Verksamhet: Radiostyrning för industriellt bruk
Status: Avyttrat innehav
Hemsida: www.tele-radio.com