En engagerad ägarpartner

Arctos Equity bildades 2014 och har kontor på Östra Hamngatan i Göteborg. Vårt fokus är direktinvesteringar i entreprenörsledda och lönsamma företag med 50 – 200 MSEK i omsättning och värde med fokus på Västsverige. Vi går in som en aktiv, långsiktigt partner i företagen och bidrar med erfarenhet, kompetens och kapital tillsammans med andra entreprenörer och bolagets ledning. De företag vi investerar i har väl identifierade tillväxtmöjligheter och god utvecklingspotential. Vi förädlar och realiserar affärsplaner vilket leder till ökad lönsamhet, stärkta marknadspositioner och fortsatt tillväxt.

Vi söker långsiktiga och engagerade partners. Vill du veta mer om oss och vår syn på ägarfrågor? Vill du veta mer om vårt industriella nätverk, och vill du bli en del av det? Kontakta oss gärna för ett personligt möte. Vi arbetar i förtroende med hög integritet, och alltid i nära samarbete för att nå full potential i våra uppdrag.